KHOA QUAN HỆ CÔNG CHÚNG – QUẢNG CÁO

KHOA QUAN HỆ CÔNG CHÚNG – QUẢNG CÁO

Khoa Quan hệ công và Quảng cáo (QHCC&QC) là cơ sở đầu tiên trong cả nước cung cấp các khóa đào tạo đại học và sau đại học ngành Quan hệ công chúng, Quảng cáo với sứ mệnh bổ sung nguồn nhân lực có chất lượng trong hai lĩnh vực này tại Việt Nam. Những nghiên cứu trong lĩnh vực quan hệ công chúng, quảng cáo do Khoa thực hiện trong thời gian qua đã góp phần đưa hai ngành này ở Việt Nam trở nên chuyên nghiệp hơn, ngang tầm với sự phát triển chung ở các nước trong khu vực và trên thế giới.

Khoa Quan hệ công và Quảng cáo (QHCC&QC) là cơ sở đầu tiên trong cả nước cung cấp các khóa đào tạo đại học và sau đại học ngành Quan hệ công chúng, Quảng cáo với sứ mệnh bổ sung nguồn nhân lực có chất lượng trong hai lĩnh vực này tại Việt Nam. Những nghiên cứu trong lĩnh vực quan hệ công chúng, quảng cáo do Khoa thực hiện trong thời gian qua đã góp phần đưa hai ngành này ở Việt Nam trở nên chuyên nghiệp hơn, ngang tầm với sự phát triển chung ở các nước trong khu vực và trên thế giới. 

  1. NGÀNH ĐÀO TẠO VÀ CƠ HỘI VIỆC LÀM
  2. Ngành đào tạo
Bậc đại học Bậc sau đại học
Ngành Quan hệ công chúng

  Mã ngành: D360708

  Đào tạo cử nhân hệ chính quy

  Thời gian đào tạo: 4 năm

Quan hệ công chúng

 Đào tạo thạc sĩ hệ chính quy

  Thời gian đào tạo: 2 năm

 

Ngành Quảng cáo

(chuyên ngành Quảng cáo và Marketing)

   Mã ngành:  D320110

  Đào tạo cử nhân hệ chính quy

 Thời gian đào tạo: 4 năm

  1. Cơ hội việc làm cho sinh viên tốt nghiệp Khoa Quan hệ công chúng & Quảng cáo

Sinh viên tốt nghiệp ngành Quan hệ công chúng có thể trở thành nhà tư vấn truyền thông, chuyên viên PR phụ trách các công việc như phát ngôn, quan hệ báo chí, tổ chức sự kiện, quảng bá hình ảnh của tổ chức, tổ chức các hoạt động truyền thông đối nội nhằm duy trì mối quan hệ với công chúng trong và ngoài tổ chức tại các bộ, ngành, các sở ngoại vụ, các doanh nghiệp, các tổ chức phi chính phủ và các cơ quan báo chí và truyền thông.

Sinh viên được đào tạo ngành quảng cáo để trở thành nhà tư vấn truyền thông-quảng cáo, Copywriter chuyên nghiệp, người lên ý tưởng sáng tạo, nhân viên truyền thông-marketing, có cơ hội làm việc cho các công ty quảng cáo chuyên nghiệp, các công ty truyền thông, bộ phận quảng cáo hay marketing trong các tổ chức và doanh nghiệp khác.

  1. HỌC TẬP TẠI KHOA QUAN HỆ CÔNG CHÚNG – QUẢNG CÁO
  2. Lịch sử hình thành: 8 năm hình thành và phát triển

Khoa Quan hệ công chúng và Quảng cáo, Học viện Báo chí và Tuyên truyền được thành lập ngày 12/05/2006 với nhiệm vụ đào tạo hệ cử nhân chuyên ngành Quan hệ công chúng và Quảng cáo. Trong vòng 8 năm hình thành và phát triển, Khoa đã đạt được những thành quả đáng ghi nhận về đào tạo và nghiên cứu khoa học.

  1. Đội ngũ cán bộ, giảng viên: trẻ, nhiệt huyết và trình độ chuyên môn cao

Từ năm 2006 đến nay, Khoa Quan hệ công chúng và Quảng cáo đã xây dựng được đội ngũ giảng viên và nghiên cứu viên trẻ, nhiệt huyết, có năng lực và trình độ cao về chuyên môn, có khả năng sử dụng nhiều ngoại ngữ, khả năng ứng dụng công nghệ kỹ thuật và có kinh nghiệm tác nghiệp thực tế trong lĩnh vực truyền thông.

Trưởng khoa: Phó giáo sư, Tiến sĩ Đinh Thị Thuý Hằng, tốt nghiệp Thạc sĩ và Tiến sỹ ngành truyền thông tại Đại học Công nghệ Sydney (Australia) năm 2003

Phó khoa : Thạc sỹ Đỗ Thị Minh Hiền, tốt nghiệp Thạc sỹ Truyền thông, chuyên ngành Quan hệ công chúng và Truyền thông chuyên nghiệp tại Đại học Queensland, Australia

Khoa QHCC-QC có tổng số 12 cán bộ cơ hữu, trong đó có: 1 PGS.TS; 6 nghiên cứu sinh TS; 3 thạc sỹ; 2 cử nhân. Giảng viên trong khoa có chuyên môn ở các chuyên ngành báo chí học, quản lý truyền thông, quan hệ quốc tế và quan hệ công chúng chuyên nghiệp.

Bên cạnh đó, khoa Quan hệ Công chúng và Quảng cáo còn có một đội ngũ gồm 15 giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ, tổng giám đốc, chủ tịch các tập đoàn truyền thông là giảng viên kiêm nhiệm và thỉnh giảng cho các chương trình bậc cao học Quan hệ Công chúng cũng như các chuyên ngành thuộc hệ đại học mà Khoa đảm nhận.

  1. Chương trình đào tạo và hoạt động nghiên cứu khoa học tại Khoa Quan hệ công chúng và Quảng cáo

Chương trình đào tạo chính quy: tiên tiến, cập nhật

Chương trình đào tạo các ngành Quan hệ công chúng và Quảng cáo được thiết kế dựa trên mô hình đào tạo của các trường đại học Mỹ, Anh và Australia. Chương trình đào tạo của khoa luôn nhận được sự tư vấn quý báu của các chuyên gia cao cấp đang hoạt động trong lĩnh vực truyền thông ở Việt Nam và nước ngoài để thường xuyên cải tiến cho phù hợp với yêu cầu phát triển mới trong ngành.

Một số môn học chuyên ngành QHCC:

–         Nhập môn Quan hệ công chúng

–         Công chúng truyền thông

–         Quan hệ công chúng ứng dụng

–         Công cụ Quan hệ công chúng

–         Lập kế hoạch Quan hệ công chúng

–         Quản lý vấn đề và quản lý khủng hoảng

–         Tổ chức sự kiện

–         Nghiên cứu và đánh giá Quan hệ công chúng

–         Các chuyên đề Quan hệ công chúng

–         Xây dựng và phát triển thương hiệu

Một số môn học chuyên ngành Quảng cáo:

–         Nhập môn Quảng cáo

–         Viết lời Quảng cáo

–         Sản xuất quảng cáo

–         Xây dựng và phát triển thương hiệu

–         Lập kế hoạch Quảng cáo

–         Thiết kế Quảng cáo

–         Truyền thông tiếp thị tích hợp

–         Dự án sản xuất quảng cáo

–         Công chúng Quảng cáo

–         Nghiên cứu và đánh giá Quảng cáo

–         Marketing

Chương trình đào tạo ngắn hạn: bài bản, chuyên nghiệp

Ngoài các chương trình đào tạo chính quy, Khoa còn kết hợp với các công ty truyền thông trong và ngoài nước tổ chức các lớp đào tạo ngắn hạn và chuyên sâu. Các khóa học này đáp ứng nhu cầu của các học viên trong việc trau dồi kỹ năng nghề Quan hệ công chúng và Quảng cáo, kỹ năng Viết, Tổ chức sự kiện, Lập kế hoạch chiến lược và kỹ năng lãnh đạo quản lý truyền thông…

Hoạt động nghiên cứu khoa học: sôi nổi, vươn tầm quốc tế

Về công tác nghiên cứu, trong 8 năm qua, Khoa đã chú trọng và nỗ lực làm nghiên cứu để phục vụ công tác giảng dạy. Tính đến nay, Khoa đã chủ trì 05 đề tài cấp Bộ, 08 đề tài cấp cơ sở trọng điểm; 30 đề tài cấp cơ sở và đề tài sinh viên và đã xuất bản 05 cuốn sách.

Một số cuốn sách tiêu biểu:

–      Sách “Quan hệ công chúng: Lý luận và thực tiễn” (Kỷ yếu Hội thảo Khoa học), 2006, NXB Chính trị Quốc Gia

–      Sách “PR: Kiến thức cơ bản và Đạo đức nghề nghiệp”, 2007, NXB Lao động –Xã hội

–      Sách “PR: Lý luận và Ứng dụng”, 2008, NXB Lao động –Xã hội

–      Sách “Báo chí Thế giới và Xu thế phát triển, 2008, Nhà Xuất bản Thông Tấn.

–      Sách “Ngành PR tại Việt Nam”, 2010, NXB Lao động –Xã hội

Một số đề tài nghiên cứu tiêu biểu:

–      Đề tài nghiên cứu cấp bộ “Quảng bá hình ảnh Việt Nam”

–      Đề tài cấp bộ “Lý thuyết và thực tiễn quảng cáo

–      Đề tài nghiên cứu Quan hệ công chúng tại các cơ quan quản lý nhà nước (đề tài do quỹ KFAS – Hàn Quốc tài trợ)

Hội thảo khoa học:

Hàng năm, Khoa tổ chức thành công các hội thảo khoa học quốc tế và hội thảo thông tin về Truyền thông nói chung và Quan hệ công chúng, Quảng cáo nói riêng với các chủ đề phù hợp với xu thế phát triển của ngành. Các hội thảo khoa học gần đây do Khoa tổ chức:

–      Hội thảo quốc tế “Báo chí, ngành Quảng cáo và ngành Giải trí: Thu hút sự chú ý của công chúng tới vấn đề biến đổi khí hậu”, 2013

–      Hội thảo khoa học “Truyền thông liên văn hóa – Vượt qua các rào cản để phát triển”, 2013

–      Hội thảo khoa học “Quảng cáo – Những vấn đề quản lý và chiến lược phát triển”, 2012

–      Hội thảo chuyên đề “Thông tin truyền thông và biến đổi khí hậu”, 2012

–      Hội thảo “PR: từ giảng đường đến thị trường”, 2010

Hội thảo quốc tế “Báo chí, ngành Quảng cáo và ngành Giải trí: Thu hút sự chú ý của công chúng tới vấn đề biến đổi khí hậu”, ngày 5/12/2013

Các giảng viên, nghiên cứu viên của khoa luôn tích cực tham gia và viết bài tham luận tại nhiều Hội thảo khoa học ở trong nước và quốc tế. Để xây dựng hệ thống học liệu phong phú, Khoa đã hoàn thiện Tủ sách riêng với khoảng 250 đầu sách giáo trình, sách tham khảo, báo chí, các loại tư liệu về Quan hệ công chúng và Quảng cáo bằng tiếng Việt và tiếng Anh.

Phát huy lợi thế năng động và nhiệt huyết của đội ngũ giảng viên trẻ, Khoa đã thiết lập và phát triển mối quan hệ hợp tác nghiên cứu khoa học, đào tạo với nhiều trường đại học, cơ quan trong nước và quốc tế. Khoa chủ động mời các chuyên gia trong ngành truyền thông từ các nước Úc, Mỹ, Áo, Hà Lan,…đến nói chuyện, trao đổi về chuyên môn với giảng viên và sinh viên của Khoa. Đặc biệt, từ năm 2012 đến nay, Khoa đã triển khai các dự án truyền thông nâng cao nhận thức về biến đổi khí hậu, hợp tác với Tổ chức Liên minh truyền thông châu Á-Thái Bình Dương vì nhận thức xã hội (The Media Alliance) có trụ sở tại Singapore và Thái Lan.

Với những thành tựu đạt được, từ năm 2006 đến nay Khoa liên tục đạt danh hiệu Đơn vị Lao động tiên tiến, được Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền tặng bằng khen.

  1. Sinh viên Khoa Quan hệ công chúng & Quảng cáo: năng động, sáng tạo

Chương trình chào đón tân sinh viên, Hội thao PR – ADs và chia tay sinh viên tốt nghiệp là hoạt động thường niên của Khoa. Ngoài ra, trong 4 năm học tập, sinh hoạt tại khoa, sinh viên còn được tạo cơ hội tự tổ chức và tham gia nhiều sự kiện.

Hoạt động ngoại khóa giúp sinh viên trong khoa và các giảng viên gần gũi với nhau hơn

2007:  Cuộc thi “Sinh viên thanh lịch” Miss PRETE – chương trình đầu tiên do khoa tổ chức, liên kết với Khoa Biên dịch tiếng Anh.

2008: Chương trình “Đêm hội sắc màu” do sinh viên K26 của Khoa tổ chức dưới sự bảo trợ của Đoàn Học viện báo chí tuyên truyền và sự hỗ trợ của công ty Lê Bros.

2009:  Cuộc thi Mr & Miss Santa là cuộc thi cặp đôi do sinh viên K27 của Khoa tổ chức dưới sự bảo trợ của Đoàn Học viện báo chí tuyên truyền, sự tài trợ của hãng kem Dream Cones và nhà thiết kế Cao Minh Tiến.

2010: 5 phim quảng cáo (30s) về bảo vệ môi trường: “Nếu bạn biết”, “Mọi thứ đều có chỗ của nó”, “Tưởng bở”, “Dù bạn là ai, dù bạn làm gì”, “Sự liên quan giữa bóng đá và rác”do sinh viên trong khoa thực hiện đã thu hút sự chú ý của báo giới.

Cuộc thi PR-AD Got Talent do sinh viên K28 của Khoa tổ chức, tạo ra một sân chơi để sinh viên trong khoa thể hiện những năng khiếu đa dạng của mình. Chương trình nhận được sự bảo trợ của của Đoàn Học viện báo chí tuyên truyền và tài trợ từ trung tâm tiếng Anh C&R, rạp Kim Đồng và công ty truyền thông Lê Bros.

Sinh viên khoa QHCC-QC đạt giải nhất cuộc thi tìm kiếm tài năng sinh viên Học viên Báo chí & Tuyên truyền AJC’s star với tiết mục múa kịch “Vợ chồng A Phủ”.

2011: Sinh viên Khoa tham gia sản xuất video trong dự án truyền thông nâng cao nhận thức về biến đối khí hậu Redraw the line do Tổ chức Liên minh truyền thông châu Á-Thái Bình Dương vì nhận thức xã hội (The Media Alliance) điều phối.

2012: Tuần lễ No Impact Week – Không tác động và hoạt động đạp xe vì môi trường do sinh viên Khoa tổ chức đã thu hút sự quan tâm của các bạn trẻ Hà Nội

2013: Cuộc thi cặp đôi PR-AD Hot Couple do sinh viên K30 của Khoa tổ chức với sự bảo trợ của của Đoàn Học viện báo chí tuyên truyền và sự tài trợ của các công ty Vnskills, Smartcom, Sblue, Moo Beef Steak, Đồng phục lớp.

Liên chi Đoàn Khoa tổ chức quyên góp từ thiện ủng hộ đồng bào miền Trung gặp khó khăn trong đợt bão lũ tháng 10/2013. Gần 100 phần quà đã được giảng viên và sinh viên Khoa trao tặng tận tay cho người dân huyện Sơn Diệm, xã Hương Sơn tỉnh Hà Tĩnh.

Sinh viên lớp Quảng cáo K31 tổ chức thành công triển lãm trưng bày các sản phẩm thiết kế về chủ đề Bản sắc văn hóa Việt Nam và Chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11.

 

hotline