Giới thiệu

Đội ngũ giảng viên

Từ năm 2006 đến nay, Khoa Quan hệ công chúng và Quảng cáo đã từng bước phát triển vững mạnh với chất lượng đào tạo đứng đầu cùng đội ngũ giảng viên và nghiên cứu viên trẻ nhiệt huyết, được đào tạo trong nước và quốc tế, có năng lực và trình độ cao về chuyên môn, có khả năng sử dụng nhiều ngoại ngữ, khả năng ứng dụng công nghệ kỹ thuật và có kinh nghiệm tác nghiệp thực tế trong lĩnh vực báo chí, quản lý truyền thông, quan hệ quốc tế, quan hệ công chúng, quảng cáo, marketing chuyên nghiệp. Hiện nay, Khoa có tổng số 15 giảng viên, trong đó có: 01 PGS.TS; 04 TS và 10 thạc sĩ.

 

TS. GVC Nguyễn Thị Minh Hiền
Trưởng khoa

TS. GVC Vũ Tuấn Hà
Phó Trưởng khoa

 

PGS.TS. Đinh Thị Thúy Hằng
Giảng viên cao cấp

TS. Đỗ Thị Minh Hiền
Giảng viên

TS. Vũ Thị Kim Hoa
Giảng viên

ThS. Đỗ Thị Hải Đăng
Giảng viên

ThS. Nguyễn Thuỳ Linh
Giảng viên

ThS. Tào Thanh Huyền
Giảng viên

ThS. Lê Thị Thuỳ Linh
Giảng viên

ThS. Nguyễn Hoàng Oanh
Giảng viên

ThS. Vũ Hạnh Ngân
Giảng viên

TS. Nguyễn Hoàng Yến
Giảng viên

ThS. Đinh Hồng Nhung
Giảng viên

ThS. Đoàn Thị Quỳnh Nga
Giảng viên

ThS. Nguyễn Thu Hà
Giảng viên