Các chương trình đào tạo

Cung cấp các chương trình học cập nhật phù hợp với nhiều cấp độ

Đào tạo cử nhân

4 Chương trình

Đào tạo thạc sĩ

2 Chương trình

Đào tạo tiến sĩ

1 Chương trình

Đào tạo văn bằng 2

0 Chương trình

Đào tạo ngắn hạn

0 Chương trình

Sinh viên

Sinh viên tiêu biểu

Nhịp sống sinh viên

Sản phẩm của sinh viên

Khoa Quan hệ công chúng và Quảng cáo

Là một trong những khoa đào tạo nghiệp chuyên ngành truyền thông lớn tại học viện Báo chí và Tuyên truyền và đầu tiên ở Việt Nam.

Xem chi tiết

Đội ngũ giảng viên tâm huyết và chất lượng cùng với chương trình học tiên tiến.

98%

Sinh viên ra trường
có việc làm ngay

15+

Trường đại học quốc tế hợp tác

02+

Dự án khoa học
cấp quốc tế

20+

Đối tác doanh nghiệp
truyền thông