Kiểm định chất lượng đào tạo ngành Quan hệ công chúng, Học viện Báo chí và Tuyên truyền năm 2021

Kiểm định chất lượng đào tạo ngành Quan hệ công chúng, Học viện Báo chí và Tuyên truyền năm 2021
Từ ngày 15/10/2021 đến ngày 19/10/2021, Học Viện Báo chí và Tuyên truyền phối hợp với Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục, Đại học Vinh đã tổ chức thành công đợt khảo sát chính thức về chất lượng đào tạo của ngành Quan hệ công chúng, Khoa Quan hệ công chúng và Quảng cáo.

Tháng 8-2019, Học viện Báo chí và Tuyên truyền khởi động công tác kiểm định chất lượng 4 chương trình đào tạo, trong đó có ngành Quan hệ công chúng. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 nên cho đến 2021, hoạt động khảo sát sơ bộ 04 chương trình đào tạo mới được tiến hành.

Mới đây, Học Viện Báo chí và Tuyên truyền phối hợp với Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục, Đại học Vinh tổ chức đợt khảo sát chính thức đánh giá chất lượng giáo dục 4 chương trình đào tạo trình độ đại học bao gồm chuyên ngành Quan hệ Công chúng. Buổi lễ được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến trên Microsoft Teams. Đợt khảo sát chính thức sẽ diễn ra từ ngày 15/10 đến ngày 19/10/2021. Trước đó, vào ngày 01/10, đoàn chuyên gia đánh giá ngoài do PGS.TS. Bùi Duy Cam, Trưởng đoàn đã đến khảo sát sơ bộ tại Học viện.

PGS.TS. Phạm Minh Sơn tặng hoa chào mừng Đoàn đánh giá ngoài đến làm việc tại Học viện tại Lễ Khai mạc
PGS.TS. Phạm Minh Sơn tặng hoa chào mừng Đoàn đánh giá ngoài đến làm việc tại Học viện tại Lễ Khai mạc
PGS,TS. Bùi Duy Cam, Trưởng đoàn chuyên gia đánh giá ngoài báo cáo sơ bộ kết quả khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài 4 chương trình đào tạo trình độ đại học tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền
PGS,TS. Bùi Duy Cam, Trưởng đoàn chuyên gia đánh giá ngoài báo cáo sơ bộ kết quả khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài 4 chương trình đào tạo trình độ đại học tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Tập thể lãnh đạo Học viện cùng với 4 khoa được đánh giá chương trình đào tạo đại học sẽ thực hiện tốt các khuyến nghị, cải tiến nâng cao chất lượng, phát huy hơn nữa các thế mạnh, khắc phục những điểm hạn chế còn tồn tại, đưa ra các giải pháp thực hiện hiệu quả nhất, tiếp tục khẳng định giá trị, uy tín, thương hiệu của Nhà trường và của các khoa đào tạo đối với xã hội.

TS. Nguyễn Minh Hiền, Trưởng khoa Quan hệ công chúng và Quảng cáo trình bày tổng quan về chương trình đào tạo ngành Quan hệ công chúng
TS. Nguyễn Minh Hiền, Trưởng khoa Quan hệ công chúng và Quảng cáo trình bày tổng quan về chương trình đào tạo ngành Quan hệ công chúng
Tập thể giảng viên Khoa Quan hệ Công chúng và Quảng cáo tại Lễ khai mạc Chương trình Kiểm định
Tập thể giảng viên Khoa Quan hệ Công chúng và Quảng cáo tại Lễ khai mạc Chương trình Kiểm định
PGS,TS. Phạm Minh Sơn, Giám đốc Học viện và PGS,TS. Mai Văn Chung, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục, Đại học Vinh; PGS,TS. Bùi Duy Cam, Trưởng đoàn khảo sát phục vụ đánh giá ngoài 4 chương trình đào tạo trình độ đại học tại Học viện ký kết Biên bản hoàn thành đợt khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài 4 chương trình đào tạo trình độ đại học tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền
PGS,TS. Phạm Minh Sơn, Giám đốc Học viện và PGS,TS. Mai Văn Chung, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục, Đại học Vinh; PGS,TS. Bùi Duy Cam, Trưởng đoàn khảo sát phục vụ đánh giá ngoài 4 chương trình đào tạo trình độ đại học tại Học viện ký kết Biên bản hoàn thành đợt khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài 4 chương trình đào tạo trình độ đại học tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Cuộc khảo sát, kiểm định chất lượng đào tạo thành công đã góp phần khẳng định hơn về những nỗ lực, cống hiến, kết quả của toàn thể cán bộ, viên chức và người lao động của Học viện nói chung và giảng viên Khoa Quan hệ công chúng & Quảng cáo nói riêng trong mọi hoạt động giảng dạy của Nhà trường. Khoa Quan hệ công chúng và Quảng cáo luôn quyết tâm cố gắng không ngừng nâng cao chất lượng giảng dạy hơn nữa.